A- A A+

„Lekcja z Mistrzem 1” - (CCC Polkowice)

Dnia 04.11.2014 r. inaugurowano w naszej szkole realizację projektu „Lekcja z Mistrzem".
Ideą projektu jest propagowanie aktywności ruchowej na lekcjach wychowania fizycznego, na zajęciach sportowych organizowanych w szkole i poza szkołą oraz do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Na lekcje wychowania fizycznego będą zapraszani sportowcy, reprezentujący różne dyscypliny sportowe z możliwie jak najwyższych poziomów ligowych naszego regionu.

W minionym tygodniu odwiedziły nas zawodniczki koszykarskiego klubu CCC Polkowice:
• we wtorek – Agata Szczepanik i Helena Sverrisdottir;
• w środę – Justyna Jeziorna i Agnieszka Majewska;
• w czwartek – Magdalena Kaczmarska i Naketia Swanier.

Zaproszone sportsmenki przeprowadziły lekcje wychowania fizycznego, w których bardzo aktywnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Magdalena Kaczmarska oraz Naketia Swanier udzieliły również obszernego wywiadu do szkolnej gazetki „Bulwers", odpowiadając na dociekliwe pytania szkolnych redaktorów.

Uczniowie, którzy brali udział w lekcjach otrzymali od zaproszonych Mistrzyń drobne upominki oraz biletu na mecz.

W najbliższym czasie, w ramach projektu planowane są lekcje z kolarzami zawodowej grupy CCC Polkowice oraz piłkarzami i piłkarkami ręcznymi Zagłębia Lubin.

Terminy spotkań z mistrzami sportu będą obejmować cały rok szkolny 2014/2015 i będą dostosowane do możliwości czasowych zapraszanych sportowców.