Zestaw podręczników

A- A A+

Zestaw podręczników dla klas II i III na rok szkolny 2017/2018
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Podręczniki zapewnia szkoła!

 

 

Wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas II na rok szkolny 2017/2018 
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

PrzedmiotPodręcznik i ćwiczenia: autorzy, tytuł, wydawnictwo, nr dopuszczenia
Język polski

E. Nowak, J. Gaweł, „Myśli i słowa 2: literatura – kultura – nauka o języku”. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 2
Wydawnictwo: WSiP,
Typ: podręcznik
Numer dopuszczenia: 738/2/2016
Michalska M. , Sobol D., Plata D., „Język polski, klasa 2, Świat w słowach i obrazach, zeszyt ćwiczeń”
Wydawnictwo: WSiP
Typ: ćwiczeniaNumer dopuszczenia:

Język angielski poziom III.1
(kontynuacyjny)

Beddall F. "Next Move 3: Student’ Book"(podręcznik i ćwiczenia)  
Wydawnictwo: Pearson 
Nr dopuszczenia: 624/3/2013/2015

Język angielski poziom III.0
(początkujący)

Fiona Beddall, Jayne Wildman, Tomasz Siuta, Philip Wood "Next Move 2" (podręcznik i ćwiczenia) 
Wydawnictwo: Pearson 
Nr dopuszczenia: 624/2/2012/2014

Język niemiecki poziom III.1
(kontynuacyjny)

Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska, Birgit Sekulski, „Mit links! 3 Podręcznik wieloletni”
Wydawnictwo: Pearson 
Nr dopuszczenia: 529/3/2013/2016
(Grupy, które nie zdążą zrealizować wszystkich tematów z podręcznika 2, będą z niego korzystać na początku roku szkolnego.) Proszę więc  ich nie sprzedawać!

Język niemiecki poziom III.0
(początkujący)

Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska, Birgit Sekulski, „Mit links! 2 Podręcznik wieloletni”
Nr dopuszczenia: 529/2/2013/2015
(Grupy, które nie zdążą zrealizować wszystkich tematów z podręcznika 2, będą z niego korzystać na początku roku szkolnego.) Proszę więc  ich nie sprzedawać!

Plastyka

Jolanta Gumula - "W tym cała sztuka" - podręcznik do gimnazjum (bez ćwiczeń)
Wydawnictwo: MAC Edukacja
Nr dopuszczenia: 167/2009
Przypominamy, że część uczniów kupiła ten podręcznik w klasie 1.

Historia

Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch, „Bliżej historii. Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 2”
Wydawnictwo: WSiP
Typ: podręcznik
Nr dopuszczenia: 61/2/2016/z1
Anita Plumińska-Mieloch, „BLIŻEJ HISTORII. ZESZYT ĆWICZEŃ. KLASA 2”
Wydawnictwo: WSiP
Typ: ćwiczenia
Nr wydania:  V

Wiedza o społeczeństwie

P. Krzesicki, „Wiedza o społeczeństwie: gimnazjum podręcznik”
Wydawnictwo: WSiP

Typ: Podręcznik

Nr dopuszczenia: 229/1,2/2015/z1

Geografia

Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja - "Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2"
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 5/2/2010/2015
Atlas geograficzny – „Polska, kontynenty, świat” Wyd. Nowa Era (obowiązuje przez 3 lata nauki) lub inny atlas geograficzny

Biologia

Małgorzata Jefimow, „Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum”
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 58/2/2009/2015

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla gimnazjum. Część 2
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 49/2/2009/2015

Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska „Świat fizyki. Podręcznik. Gimnazjum. Część 2”
Wydawnictwo: WSiP
Nr dopuszczenia: 11/2/2010/2016
Matematyka Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, „Matematyka 2. Podręcznik dla gimnazjum”
Wydawnictwo: GWO
Nr dopuszczenia: 168/2/2015/z1
Informatyka Jolanta Pańczyk, Informatyka Europejczyka. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org, 
Wydawnictwo: Helion Edukacja,
Nr dopuszczenia: 568/2012
Religia ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Żyć w miłości Boga"
Nr dopuszczenia: AZ-33-01 /10-P0-3/13
Wydawnictwo Święty Wojciech - Poznań

 

Wykaz podręczników i ćwiczeń dla klas III na rok szkolny 2017/2018
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

PrzedmiotPodręcznik i ćwiczenia: autorzy, tytuł, wydawnictwo, nr dopuszczenia
Język polski

Ewa Nowak, Joanna Gaweł
Myśli i słowa 3. Podręcznik do języka polskiego
Wydawnictwo: WSiP
Nr dopuszczenia: 738/3/2017
Zofia Czarniecka-Rodzik
Język polski, klasa 3, Gramatyka i stylistyka 3, zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: WSiP

Język angielski poziom III.1
(kontynuacyjny)

Liz Kilbey, Marta Umińska, Beata Trapnell,
Longman Repetytorium Gimnazjalne (wyd. 2015)
Wydawnictwo: Pearson
Nr dopuszczenia: -
Język angielski poziom III.0
(początkujący)
J. Wildman, C. Barraclough, T. Siuta
Next Move 3 (podręcznik i ćwiczenia)  
Wydawnictwo: Pearson 
Nr dopuszczenia: 654/3/2013

Język niemiecki poziom III.1
(kontynuacyjny)

Danuta Kin, Monika Ostrowska-Polak, Alexander Alisch, Jan Szurmant
Repetytorium gimnazjalne. Język niemiecki. Poziom podstawowy i rozszerzony. Podręcznik + CD
Wydawnictwo: Pearson
Nr dopuszczenia: 726/2015
(Grupy, które nie zdążą zrealizować wszystkich tematów z podręcznika 2 klasy, będą z niego korzystać na początku roku szkolnego.) Proszę więc  ich nie sprzedawać!

Język niemiecki poziom III.0
(początkujący)

Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska, Birgit Sekulski
Mit links! 3 Podręcznik wieloletni
Wydawnictwo: WSiP
Nr dopuszczenia: 529/3/2013/2016
(Grupy, które nie zdążą zrealizować wszystkich tematów z podręcznika 2 klasy, będą z niego korzystać na początku roku szkolnego.) Proszę więc  ich nie sprzedawać!

Historia

Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska
Bliżej historii. Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 3. Podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum.
Wydawnictwo: WSiP
Nr dopuszczenia: 61/3/2016/z1
Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński
Historia, klasa 3, Bliżej historii, zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo: WSiP

Wiedza o społeczeństwie Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba
Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Gimnazjum. Klasy 1-3
Wydawnictwo: WSiP
Nr dopuszczenia: 229/1,2/2015/z1
Geografia

Roman Malarz
Puls Ziemi 3. Podręcznik do geografii dla gimnazjum
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 5/3/2010/2016
Ryszard Przybył
Puls Ziemi 3. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum
Wydawnictwo: Nowa Era
Atlas geograficzny – „Polska, kontynenty, świat” 
Wydawnictwo: Nowa Era 
(obowiązuje przez 3 lata nauki) lub inny atlas geograficzny

Biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sękstas
Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.
Nr dopuszczenia 58/3/2010/2016 
Wydawnictwo Nowa Era
Chemia Jan Kulawik , Teresa Kulawik, Maria Litwin
Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia: 49/3/2010/2015
Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska
Świat fizyki. Podręcznik. Gimnazjum. Część 3
Wydawnictwo: WSiP
Nr dopuszczenia: 11/3/2010/2017
Matematyka Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka
Matematyka z plusem. Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum
Wydawnictwo: GWO
Nr dopuszczenia: 168/3/2016/z1
Informatyka

Jeden podręcznik na 3 lata.
Jolanta Pańczyk
Informatyk Europejczyka. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org, 
Wydawnictwo: Helion Edukacja,
Nr dopuszczenia: 568/2012/2015 

Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma, Grzegorz Zająć " Żyję i działam bezpiecznie" Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr dopuszczenia : 17/2009/2015
Religia ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak - "Żyć w miłości Boga"
Nr dopuszczenia: AZ-33-01 /10-P0-3/13
Wydawnictwo Święty Wojciech - Poznań