A- A A+

Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956

KONKURS WOJEWÓDZKI

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 1. praca literacka - opowiadanie, dziennik, pamiętnik, wywiad. Praca może być wzbogacona o zdjęcia lub inne dokumenty (wydruk komputerowy (do 4 stron formatu A4) wraz z wersją elektroniczną tekstu (płyta CD),
 2. praca multimedialna (film dokumentalny) - reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja. (film dokumentalny- reportaż, wywiad ze świadkiem, audycja - płyta DVD (do 15 minut).

Wymagania dotyczące prac konkursowych i kryteria ich oceny

 1. Praca literacka i multimedialna inspirowane historią Sybiraków mogą powstawać w oparciu o doświadczenia osób żyjących jak i wspomnień osób już nieżyjących na podstawie ich zapisków, notatek, listów, wspomnień.
 2. kryteria:

A.  dotyczące  prac literackich

 • zgodność z założonymi celami,
 • samodzielność, twórczość, oryginalność,
 • zgodność historyczna,
 • poprawność i staranność językowa, bogactwo języka,
 • dodatkowa ilustracja tekstu,
 • bibliografia z podaniem źródeł historycznych.

B.  dotyczące pracy multimedialnej (filmu dokumentalnego):

 • zgodność z założonymi celami,
 • samodzielność, twórczość, oryginalność,
 • zgodność historyczna,
 • poprawność i staranność techniczna,
 • bibliografia z podaniem źródeł historycznych

Zgłoszenia i szczegółowe informacje u p. Edyty Kocaj, do dnia 30 listopada 2015 r.