A- A A+

VI Powiatowy Konkurs Chemiczny "Cuprum znaczy miedź"

Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach organizuje VI Powiatowy Konkurs Chemiczny "Cuprum znaczy miedź"

Do udziału zaprasza trzyosobowe drużyny - reprezentantów szkól gimnazjalnych wraz z opiekunami.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Zależności stechiometryczne w reakcjach chemicznych.
 • Zapisywanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych (reakcji utleniania - redukcji).
 • Jony - liczba cząsteczek elementarnych, np. w jonie Cu2+.
 • Wzory strukturalne dla związków chemicznych zawierających miedź.
 • Wiązania chemiczne, zapisywanie wzorów elektronowych.
 • Praktycznego wykorzystania układu okresowego pierwiastków chemicznych: atom i cząsteczka.
 • Właściwości miedzi (zastosowanie, charakterystyka niektórych związków, stopy).
 • Znajomość historii Zagłębia Miedziowego.
 • Wiedza i umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum (prawo zachowania masy, prawo stałości składu, obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych, stężenia procentowe i molowe, mol, masa molowa, zastosowanie moli w zadaniach).
 • Bezpieczne posługiwanie się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi przy wykonywaniu doświadczeń przeprowadzonych w gimnazjum, obserwacja, formułowanie wniosków.

ETAPY KONKURSOWE:

 • Pierwszy: Nakręcenie filmu (3-5 min.): "Zarys historii Zagłębia Miedziowego w obiektywie".
  Technika wykonania filmu dowolna.
  Każda drużyna wykonuje jeden film. Plik filmowy powinien być zapisany w popularnym rozszerzeniu (np. avi, divix, wmv), rozdzielczość filmu min. 720x576 (dopuszcza się filmy o pomniejszonej rozdzielczości do 640x480). 
  Prace należy dostarczyć do 7 grudnia 2015 r. do godz. 14:00 do Gimnajzum nr 2
 • Drugi: Drużynowy pisemny turniej wiedzy.
 • Trzeci: Wykonywanie doświadczeń w laboratorium chemicznym.
 • Czwarty: Drużynowe rozwiązywanie zadań otwartych.

TERMIN ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO KONKURSU: 27 listopada 2015 r. 
Oświadczenie o ochronie danych osobowych należy dostarczyć w dniu konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkursu i warunków uczestnictwa posiada Pani Amelia Grodecka.