A- A A+

XII Powiatowy Dwujęzyczny Literacko-Plastyczny Konkurs "Kombinacje"

XII Powiatowy Dwujęzyczny Literacko-Plastyczny Konkurs "Kombinacje" organizowany przez Gimnazjum nr 2
im. M. Skłodowskiej - Curie i Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Cele konkursu:

 • inspirowanie młodzieży do działań twórczych,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • kształcenie umiejętności poprawnego tworzenia tekstu, 
 • rozbudzanie wrażliwości literackiej.

Warunki udziału:

 • Pracę można wykonać indywidualnie lub zespołowo (max. 2 osoby)
 • Warunkiem udziału w konkursie jest:
  napisanie: FRAGMENTU PROZY ZAWIERAJĄCEJ DO 250 SŁÓW (W JĘZYKU POLSKIM LUB NIEMIECKIM) oraz
  wykonanie PRACY PLASTYCZNEJ w dowolnej technice. Wielkość pracy: minimum A3
 • Tekst oraz praca plastyczna powinny znajdować się na jednej płaszczyźnie.

Temat:

"MOST"

Termin:

Prace konkursowe przyjmowane są w Gimnazjum nr 2 w Klubie Gimnazjalisty lub sekretariacie do 3 grudnia 2015 r.

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnych koordynatorów konkursu: nauczycieli języka polskiego, języka niemieckiego oraz plastyki.