A- A A+

Anioł - Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w Rejonowym Konkursie Plastycznym "Anioł - Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia"

Cele konkursu

  • Utrwalenie pięknych, ponadczasowych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia (Wigilia, kolędnicy,szopka, kartka świąteczna, pasterka, ozdoby świąteczne)
  • Zachęcanie do rozwijania inwencji twórczej i poczucia estetyki,
  • Prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów.

Kategorie wiekowe

  1. przedszkola
  2. klasy 0-III szkół podstawowych
  3. klasy IV-VI szkół podstawowych
  4. klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Temat konkursu

  • Święta Bożego Narodzenia i Anioł

Technika i format

  • techniki dowolne
  • format A4, A3, A2

Termin nadsyłania prac

24.11.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnych koordynatorów konkursu: pani Marty Żmudy, pani Małgorzaty Wacińskiej.