A- A A+

Regionalny konkurs plastyczny i twórczości Władysława Stanisława Reymonta "Wieś w oczach dziecka"

Organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki Departamentu Spraw Społecznych, a realizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Roku Reymontowskiego.

  1. Uczniowie mogą brać udział indywidualnie lub w zespołach liczących do 3 osób.
  2. W Konkursie udział wezmą szkoły, które do 31 października 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) prześlą na adres Organizatora Konkursu wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie.
  3. Pracę należy dostarczyć pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do 16 listopada 2015 r.
  4. Praca może zostać wykonana różnymi technikami np.: rysunek kredą, tuszem, węglem, farbami, collage, witraż, wydzieranka, makieta przestrzenna itp.
  5. Do każdej pracy należy dołączyć opis z tytułem bądź hasłem, w którym będzie zawarta myśl przewodnia, idee czy wartości, które uczniowie odkryli w twórczości Władysława Stanisława Reymonta i którymi kierowali się tworząc pracę.
  6. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, klasę i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
  7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
  8. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Nagrody zostaną wręczone podczas gali podsumowującej konkurs.

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnych koordynatorów konkursu: pani Marty Żmudy, pani Małgorzaty Wacińskiej.