A- A A+

VI EDYCJA KONKURSU MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

str konferencjamatwobiekt

Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Językiem konkursu jest polski i angielski.

Uczestnicy Konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:

• grupa I – osoby do 20 roku życia (obchodzące 20. urodziny do 31grudnia bieżącego roku włącznie);

• grupa II – osoby powyżej 20 lat.

Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.

Zgłaszanie prac

 • Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.
 • Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 • W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
 • Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć oraz posiada do nich całość praw autorskich majątkowych i osobistych.
 • Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora Konkursu.
 • Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs.

Terminy

 • Konkurs trwa od 1 sierpnia do 31 października bieżącego roku.
 • Termin zgłoszenia do Konkursu upływa 31 października bieżącego roku.

Nagrody i wyróżnienia

 • Spośród uczestników Konkursu jury, w skład którego wejdą przedstawiciele: Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz dydaktycy matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
 • Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki reklamowe Uniwersytetu Szczecińskiego i inne nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu.
 • Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronie: www.mwo.usz.edu.pl
 • Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o wyniku konkursu.
 • Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas uroczystego spotkania.

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnego koordynatora - pani Aleksandry Kowalskiej.