A- A A+

XII POWIATOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
zaprasza do wzięcia udziału w XII Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej.
 2. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
 3. Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.
 4. Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 5. Integracja środowiska lokalnego.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Nadesłanie zgłoszeń do dnia 30 listopada 2015r.
 2. Organizacja etapów szkolnych do 20 grudnia 2015r.
 3. Zgłoszenie laureatów etapu szkolnego do etapu powiatowego konkursu oraz przesłanie sprawozdania z etapu szkolnego do 24 grudnia 2015r. 
 4. Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej – 7 stycznia 2015r. 

PRACE KONKURSOWE

Tematyka tegorocznych prac konkursowych: Plakat promujący sporty zimowe

KRYTERIA OCENY:

 1. Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej.
 2. Walory artystyczne.
 3. Oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.

Proszę o dostarczenie prac do szkolnego koordynatora - pana Roberta Królikowskiego do 22 stycznia 2016r.