A- A A+

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN KONKURSU:

flaga

 1. Konkurs organizowany jest w związku z 97 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 2. Cele konkursu: pamięć o ważnych wydarzeniach dla historii Polski, pielęgnowanie polskich tradycji narodowych.
 3. Organizator konkursu: Rafał Kajak.
 4. Pracę należy wykonać w formacie A3.
 5. Wszystkie metody graficzne są dopuszczalne, praca musi być płaska, nie przestrzenna.
 6. Prace powinny zawierać na odwrocie: imię i nazwisko, a także klasę.
 7. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 5.11.2015.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane zostaną podczas uroczystości szkolnych z okazji Święta Niepodległości.
 9. Zostaną wyłonione trzy najlepsze prace (I, II i III miejsce), a także .... wyróżnienia.
 10. Jest to konkurs szkolny.
 11. Najlepsze prace zostaną wystawione w holu szkoły.