A- A A+

10. Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkich OFFK-A 2015 im. Zbigniewa Płaczyńskiego

offkPrzedmiotem konkursu jest autorski, krótki film (do dwóch filmów włącznie), wykonany w dowolnej estetyce i formie, wykonany dowolnym sprzętem do rejestracji obrazu i dźwięku.

Warunki uczestnictwa

  1. Festiwal jest konkursem ogólnopolskim dostępnym dla wszystkich amatorskich twórców filmowych.
  2. Filmy na konkurs, wraz z kartą zgłoszeniową, przesyłają ich twórcy drogą pocztową, na adres Bałucki Ośrodek Kultury, 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 166, bądź dostarczają osobiście do Bałuckiego Ośrodka Kultury „Rondo” do dnia 20.11.2014r. (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji konkursowej jest dołączenie do filmu wypełnionej karty zgłoszeniowej.
  4. Film należy przesłać na płycie CD bądź DVD, w jednym z podanych formatów pliku wideo: AVI, DVD, MOV, MPG, WMV.
  5. Jeden twórca może przysłać łącznie nie więcej niż dwa filmy.
  6. Czas projekcji filmu nie powinien przekroczyć pięciu minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do konkursu, w wyjątkowych przypadkach, filmów dłuższych niż w podanym czasie regulaminowym.
  7. Filmy zgłoszone na festiwal powinny być dziełem autorskim, tj. twórca powinien posiadać pełnie praw do wszystkich elementów zgłoszonego dzieła filmowego.


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia
20.11.2015.
karta zgłoszenia i regulamin dostępny jest już na stronie: 
bok.lodz.pl i offka.wirtualnie.pl

Gala Finałowa odbędzie się 27.11.2015 od godz. 15:00.

OFFK-a jest Festiwalem sięgającym początków rozwoju telefonii komórkowej z wmontowanym systemem fotograficznym, umożliwiającym nagrywanie filmów. Wraz z postępem technologicznym, forma Festiwalu poszerzyła się: z filmów kręconych wyłącznie za pomocą telefonów komórkowych, na wszelkie możliwe rejestratory obrazu i dźwięku. Festiwal, poprzez swoją formułę warsztatowo – festiwalową, daje możliwość, twórcom amatorom, na realizację swoich filmowych pomysłów, bez względu na sprzęt, na którym pracują. Jedynym ograniczeniem jest czas – ma być to amatorska, krótka (do pięciu minut) produkcja filmowa. Nadesłane filmy są oceniane i nagradzane, ich pokaz planowany jest na dzień Gali Finałowej i w Internecie jako przykład nowoczesnej, amatorskiej twórczości audiowizualnej.