A- A A+

Powiatowy Konkurs o Człowieku "Konflikty w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie"

Organizator konkursu: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach.

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

I etap – rozwiązanie testu, odbędzie się w poszczególnych szkołach.
II etap – odpowiedzi na pytania zadawane z wykorzystaniem multimediów (finał odbędzie się w siedzibie PODM w Polkowicach ul. Targowa 1).

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ – DO 16 PAŹDZIERNIKA 2015r.

I ETAP – 06 listopada 2015r,

Odbędzie się w poszczególnych szkołach. Do szkół przez organizatora konkursu przesłane zostaną drogą mailową: testy dla uczniów. Oceną pracy zajmie się szkolna komisja konkursowa.
Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostanie 3 uczniów, którzy uzyskają najlepszy wynik w swojej szkole w pierwszym etapie konkursu – ich testy zostaną przesłane do Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w kopercie z nazwą konkursu.

Punkty zdobyte przez uczniów w etapie szkolnym nie będą dodawane do punktów zdobytych w etapie finałowym.

II ETAP – 19 listopada 2015r

Finał polegał będzie na rozwiązaniu zadań problemowych w formie multimedialnej. W etapie finałowym uczestniczyć będą uczniowie - którzy zdobyli najwięcej punktów w etapie szkolnym.

Zwycięzcy etapu II otrzymają podczas Gali Laureatów dyplomy i nagrody książkowe.

Zwycięzcy konkursu zostaną 3 osoby, które w etapie finałowym zdobędą największą liczbę punktów.

ZAKRES PROBLEMOWY:

  • konflikt w Egipcie (od 2011r),
  • konflikt w Libii (od 2011r),
  • konflikt izraelsko-palestyński (od 2008r),
  • konflikt w Syrii (od 2011r) ,
  • łamanie praw człowieka,
  • skutki polityczne, społeczne i ekonomiczne wymienionych konfliktów (np. terroryzm, uchodźcy, państwo islamskie),

Tematyka dotyczy: przyczyn politycznych, religijnych, gospodarczych i społecznych, wskazanych konfliktów, przebiegu konfliktów, występujących w nich przywódców politycznych, ich zakresu terytorialnego oraz najważniejszych wydarzeń dotyczących (główne etapy konfliktów i ich skutki).

LITERATURA:

strony WWW, gazety - Wprost, Polityka, Rzeczpospolita, Do rzeczy, W sieci – wydania archiwalne, publicystyka i programy telewizyjne.

Proszę o zgłaszanie się chętnych do wzięcia udziału w konkursie do szkolnych koordynatorów Pani Edyty Kocaj i Pani Doroty Doskocz.