A- A A+

Czy baterie są jak bakterie?

Program upowszechniania wiedzy
na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami
pt. "Czy baterie są jak bakterie?"

 

  1. Konkurs w kategorii: „Adept” skierowany jest do młodzieży uczęszczającejdo szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których Opiekun poprzez wypełniony i odesłany do siedziby Organizatora formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wyrazi zainteresowanie uczestnictwem w Konkursie.
  2. Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego (do 5 minut) filmu reklamowego, który w sposób zabawny, a jednocześnie edukacyjny będzie promował prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
  3. Przy realizacji filmu reklamowego dopuszcza się wykorzystanie elementów: teledysku, parodii scen filmowych/reklamowych, krótkich spotów telewizyjnych, tańca, muzyki, narracji itp.
  4. Konkurs odbywa się w podkategorii grupowej. Jedna grupa uczestników składa się z 5 osób.
  5. Powstałe w wyniku konkursu materiały audio – wizualne posłużą do organizacji akcji promocyjnej, organizowanej na szczeblu lokalnym. Sposób, miejsce i charakter organizowanej akcji są dowolne. Dopuszcza się upublicznienie materiałów na stronach internetowych szkoły lub innych instytucji, organizację publicznych prelekcji i wiele innych.
  6. Po przeprowadzonej akcji Opiekun klasy zobowiązuje się do przesłania opracowanych materiałów (w wersji elektronicznej) oraz udokumentowania przeprowadzonej akcji w postaci nadesłanego podpisanego sprawozdania z akcji (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz (w zależności od charakteru akcji) załączonej na nośniku CD/DVD fotorelacji (do 15 zdjęć).
  7. Jeden nauczyciel/wychowawca może być opiekunem maksymalnie dwóch pięcioosobowych grup.
  8. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych i prac konkursowych: 30 października 2015r. 

Więcej infromacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.klimatdladzieci.pl/ w zakładce BA(K)TERIE, kategoria Adept. 

Proszę o zglaszanie się chętnych do wzięca udziału w konkursie do szkolnego koordynatora Pani Eweliny Róg.