A- A A+

Konkurs na Plakat

kula korneli

Regulamin gminnego konkursu na
plakat z hasłem propagującym dbałość o czyste
powietrze w Polkowicach

 1. Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.
 2. Cele konkursu:
  - uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska najbliższego otoczenia,
  - propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska,
  - kształtowanie postaw proekologicznych
  - tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu z hasłem przewodnim propagującym dbałość o czyste powietrze w Polkowicach (technika dowolna, format A3).praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza.
 4. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa” 9 października 2015r. (Ogrody „Miedzianka”).
 6. Termin składania prac konkursowych: 29- 30 września 2015 r. - do nauczycieli biologii lub plastyki
 7. Osoba odpowiedzialna: Iwona Olszak- Biniek (nauczyciel biologii), sala 203.

ZAPRASZAMY