A- A A+

Szkolny konkurs z WOS-u

Zachęcamy uczniów klas trzecich do udziału w szkolnym konkursie z WOS-u nt. zasad i procedur demokracji oraz kompetencji organów władzy w RP, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

ZAKRES KONKURSU:

Państwo (cechy państwa; klasyfikacja państw według: ustroju politycznego, formy państwa, ustroju ekonomicznego, demokracja). Konstytucja co to jest konstytucja, znajomość obowiązującej Konstytucji RP w zakresie preambuły oraz rozdziałów: Rzeczpospolita, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Źródła prawa). Ustrój Polski (zasady ustrojowe Polski, prawa i obowiązki obywatela Polski, hierarchia aktów prawnych, procedury przyjmowania ustaw,

organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, czynne i bierne prawo wyborcze.

TERMINARZ KONKURSU

  • do dnia 16.03.2018 r. - zgłaszanie się uczniów do udziału w konkursie (u nauczycieli wos-u: p. Doroty Doskocz i p. Edyty Kocaj)
  • 03. 2018 r. - konkurs w formie testu, godz. 14.30 sala 11 (czas 45 min)
  • do 26.03.2018 r. - ogłoszenie wyników

nauczyciele wiedzy o społeczeństwie