A- A A+

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

01

 

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.
O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

6 listopada 2017 r. - I etap szkolny,
czas trwania: 90 min., godzina rozpoczęcia 13.00,

10 stycznia 2018 r. - II etap rejonowy

5 kwietnia 2018 r. - III etap wojewódzki

7-9 czerwca 2018 r. - IV etap ogólnopolski

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele historii: p. Edyta Kocaj, p. Rafał Kajak i p. Henryk Korniłowicz, do dnia 31 października!

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum;

– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej, gimnazjum;

– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

Zadania pisemne na etapie szkolnym będą obejmować
– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach
1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawach programowych.

W etapach szkolnym, rejonowym i wojewódzkim zadania poszerzają treści podstawy programowej oraz uwzględniają elementarne wiadomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą i szkicem graficznym.

Regulamin konkursu na stronie: http://www.losyzolnierza.pl/

http://www.losyzolnierza.pl/pliki/2017_2018/regulamin_losy_2017_2018.pdf