A- A A+

Gminny Konkurs Plastyczny

drzewoRegulamin gminnego konkursu plastycznego
„Tajemnicze drzewo”
pod patronatem Burmistrza Polkowic
oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Urzędu Gminy w Polkowicach

                              

  1. Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym codziennym życiu;

- propagowanie wiedzy na temat ochrony drzew;

- uświadomienie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze;

- kształtowanie postaw proekologicznych;

- tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.

  1. Uczestnicy:

- Kategoria I - Uczniowie klas I- III szkół podstawowych z Gminy Polkowice,                                                                                                   

- Kategoria II - Uczniowie klas IV– VI szkół podstawowych z Gminy Polkowice,

- Kategoria III - Uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych z Gminy Polkowice.

  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z poniższymi wskazówkami.
  1. Wskazówki: technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.) praca płaska, format A3 |(dla klas IV- VII i gimnazjum) lub format A4 (dla klas I-III).
  1. Praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.
  1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa”
  1. Organizator konkursu: nauczyciel biologii - Iwona Olszak-Biniek (sala 203- ul. Ociosowa 3).
  1. Regulamin konkursu zostanie rozesłany do szkół 18 września 2017 r.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU