Konkursy

A- A A+

Sleeveface w bibliotece szkolnej - rozwiązanie konkursu

Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich pracowników szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i do wykonania sleevface z wykorzystaniem okładki książki. Na konkurs spłynęło kilkanaście ciekawych i kreatywnych prac, które można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w holu szkoły przy ul. Ociosowej. Cieszymy się z zaangażowania rodziców i innych członków rodziny w naszej zabawie.
A oto lista nagrodzonych, którym serdecznie gratulujemy:

I miejsce       Paulina Komarnicka III E, Oskar Cieślik II C

II miejsce      Maksymilian Krajewski III A

III miejsce     Adrianna Korsak II A

wyróżnienia: Jakub Pasek VII C, Jakub Studziński IV E i pani Joanna Korsak

Informacje o terminie wręczenia nagród wkrótce!

biblioteka

 

Szkolnym Konkursie Biologicznym "Tajemnice ludzkiego ciała"

Zapraszamy klasy VII i gimnazjalne do wzięcia udziału

w Szkolnym Konkursie Biologicznym "Tajemnice ludzkiego ciała",

który odbędzie się 22 marca (czwartek) 2018 r.

 Pytania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała oraz współdziałania i higieny poszczególnych układów - skóry, ruchu, pokarmowego, krążenia, oddechowego, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego.

zapisy do 16 marca 2018 r.

nauczyciele biologii

 

Szkolny konkurs z WOS-u

Zachęcamy uczniów klas trzecich do udziału w szkolnym konkursie z WOS-u nt. zasad i procedur demokracji oraz kompetencji organów władzy w RP, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

ZAKRES KONKURSU:

Państwo (cechy państwa; klasyfikacja państw według: ustroju politycznego, formy państwa, ustroju ekonomicznego, demokracja). Konstytucja co to jest konstytucja, znajomość obowiązującej Konstytucji RP w zakresie preambuły oraz rozdziałów: Rzeczpospolita, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Źródła prawa). Ustrój Polski (zasady ustrojowe Polski, prawa i obowiązki obywatela Polski, hierarchia aktów prawnych, procedury przyjmowania ustaw,

organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, czynne i bierne prawo wyborcze.

TERMINARZ KONKURSU

  • do dnia 16.03.2018 r. - zgłaszanie się uczniów do udziału w konkursie (u nauczycieli wos-u: p. Doroty Doskocz i p. Edyty Kocaj)
  • 03. 2018 r. - konkurs w formie testu, godz. 14.30 sala 11 (czas 45 min)
  • do 26.03.2018 r. - ogłoszenie wyników

nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

Drogi Polaków do niepodległości - konkurs dla drużyn

 

 

02

Z okazji zbliżającego się 11 Listopada, czyli Święta Niepodległości, nauczyciele historii organizują szkolny -DRUŻYNOWY- konkurs pt.
Drogi Polaków do niepodległości.

Zakres konkursu obejmuje historię Polski w latach 1914 – 1921.
Każda klasa VII i III gimnazjum typuje na konkurs trzyosobową drużynę
Konkurs odbędzie się 7 listopada

Szczegóły u nauczycieli historii.

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

  • wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski w latach 1914–1921;
  • wiedzą dotyczącą postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera;
  • znajomością malarstwa historycznego dotyczącego epoki.

Literatura:

  • Podręcznik „Wczoraj i dziś” do klasy VII
  • Podręcznik „Bliżej historii” do klasy III gimnazjum

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

01

 

XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.
O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

6 listopada 2017 r. - I etap szkolny,
czas trwania: 90 min., godzina rozpoczęcia 13.00,

10 stycznia 2018 r. - II etap rejonowy

5 kwietnia 2018 r. - III etap wojewódzki

7-9 czerwca 2018 r. - IV etap ogólnopolski

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele historii: p. Edyta Kocaj, p. Rafał Kajak i p. Henryk Korniłowicz, do dnia 31 października!

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

– wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, określonymi odpowiednio w podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum;

– znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej, gimnazjum;

– wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego.

Zadania pisemne na etapie szkolnym będą obejmować
– wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach
1887–1918 (od powstania Ligi Polskiej do odzyskania przez Polskę niepodległości) określone w podstawach programowych.

W etapach szkolnym, rejonowym i wojewódzkim zadania poszerzają treści podstawy programowej oraz uwzględniają elementarne wiadomości z zakresu uzbrojenia, umundurowania, budownictwa obronnego i symboliki wojskowej, a także umiejętności posługiwania się mapą i szkicem graficznym.

Regulamin konkursu na stronie: http://www.losyzolnierza.pl/

http://www.losyzolnierza.pl/pliki/2017_2018/regulamin_losy_2017_2018.pdf