Konkursy

A- A A+

Niepodległa Polska w moich oczach

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Niepodległa Polska w moich oczach”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

Uczestnicy:

Uczniowie klas VI, VII, VIII SP3 i SP1 oraz klas III Gimnazjum uczących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach (w budynku przy ulicy Ociosowej 3)

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z poniższymi wskazówkami:

 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm),
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, ołówek itd.
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
 • Praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza.

Organizator konkursu: Klub Uczniowski „Sezam” – SP3 Polkowice (Ociosowa 3).

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Prace należy dostarczyć do Klubu Uczniowskiego „Sezam” lub do Pana Marka Czarnika, w terminie do 01.10.2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac w październiku 2018 r.

Rozdanie nagród na Gali Laureatów.

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 • sposób ujęcia tematu,
 • walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania

plakat1

Sleeveface w bibliotece szkolnej - rozwiązanie konkursu

Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich pracowników szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i do wykonania sleevface z wykorzystaniem okładki książki. Na konkurs spłynęło kilkanaście ciekawych i kreatywnych prac, które można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w holu szkoły przy ul. Ociosowej. Cieszymy się z zaangażowania rodziców i innych członków rodziny w naszej zabawie.
A oto lista nagrodzonych, którym serdecznie gratulujemy:

I miejsce       Paulina Komarnicka III E, Oskar Cieślik II C

II miejsce      Maksymilian Krajewski III A

III miejsce     Adrianna Korsak II A

wyróżnienia: Jakub Pasek VII C, Jakub Studziński IV E i pani Joanna Korsak

Informacje o terminie wręczenia nagród wkrótce!

biblioteka

 

Szkolnym Konkursie Biologicznym "Tajemnice ludzkiego ciała"

Zapraszamy klasy VII i gimnazjalne do wzięcia udziału

w Szkolnym Konkursie Biologicznym "Tajemnice ludzkiego ciała",

który odbędzie się 22 marca (czwartek) 2018 r.

 Pytania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała oraz współdziałania i higieny poszczególnych układów - skóry, ruchu, pokarmowego, krążenia, oddechowego, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego.

zapisy do 16 marca 2018 r.

nauczyciele biologii

 

Szkolny konkurs z WOS-u

Zachęcamy uczniów klas trzecich do udziału w szkolnym konkursie z WOS-u nt. zasad i procedur demokracji oraz kompetencji organów władzy w RP, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

ZAKRES KONKURSU:

Państwo (cechy państwa; klasyfikacja państw według: ustroju politycznego, formy państwa, ustroju ekonomicznego, demokracja). Konstytucja co to jest konstytucja, znajomość obowiązującej Konstytucji RP w zakresie preambuły oraz rozdziałów: Rzeczpospolita, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, Źródła prawa). Ustrój Polski (zasady ustrojowe Polski, prawa i obowiązki obywatela Polski, hierarchia aktów prawnych, procedury przyjmowania ustaw,

organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, czynne i bierne prawo wyborcze.

TERMINARZ KONKURSU

 • do dnia 16.03.2018 r. - zgłaszanie się uczniów do udziału w konkursie (u nauczycieli wos-u: p. Doroty Doskocz i p. Edyty Kocaj)
 • 03. 2018 r. - konkurs w formie testu, godz. 14.30 sala 11 (czas 45 min)
 • do 26.03.2018 r. - ogłoszenie wyników

nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

Drogi Polaków do niepodległości - konkurs dla drużyn

 

 

02

Z okazji zbliżającego się 11 Listopada, czyli Święta Niepodległości, nauczyciele historii organizują szkolny -DRUŻYNOWY- konkurs pt.
Drogi Polaków do niepodległości.

Zakres konkursu obejmuje historię Polski w latach 1914 – 1921.
Każda klasa VII i III gimnazjum typuje na konkurs trzyosobową drużynę
Konkurs odbędzie się 7 listopada

Szczegóły u nauczycieli historii.

Uczniowie biorący udział w Konkursie powinni wykazać się:

 • wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski w latach 1914–1921;
 • wiedzą dotyczącą postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Hallera;
 • znajomością malarstwa historycznego dotyczącego epoki.

Literatura:

 • Podręcznik „Wczoraj i dziś” do klasy VII
 • Podręcznik „Bliżej historii” do klasy III gimnazjum