Konkursy

A- A A+

Konkursy biologiczne

Szkolny konkurs biologiczny

,,Niezwykły świat roślin”

Zapraszamy uczniów klas 1 do udziału w szkolnym konkursie biologicznym pod hasłem: ,,Niezwykły świat roślin”.

Termin:  04. 04. 2017 r.

Zakres materiału:  tkanki roślinne, organy roślin, organizmy: mszaki, paprotniki, rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne

Zapisy do dnia 31.03.2017 r. u  I. Olszak-Biniek s.203 i E. Róg (s.6)

                                                                               

Szkolny konkurs biologiczny

,,Odkrywamy tajniki ludzkiego ciała”

Zapraszamy uczniów klas 2 do udziału w szkolnym konkursie biologicznym pod hasłem: ,,Odkrywamy tajniki ludzkiego ciała”.

Termin: 04. 04. 2017 r.

Zakres materiału: tkanki zwierzęce, układ nerwowy, narządy zmysłów, układ pokarmowy, układ krwionośny.

Zapisy do dnia 31.03.2017 r. u  I. Olszak-Biniek s.203 i E. Róg (s.6)

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie:

„SEGREGUJĘ – NIE MARNUJĘ”

Nagrajcie spot filmowy na temat segregacji odpadów

i wygrajcie nagrody.

Praca konkursowa to 60-sekundowy spot filmowy na temat segregacji odpadów. Może zawierać materiał o tym, jak prawidłowo rozdzielać śmieci albo też przedstawiać ideę segregacji, czyli odpowiadać na pytanie: dlaczego segregujemy odpady? Konkursowe prace powinny być zrealizowane grupowo, w zespołach, składających się maksymalnie z pięciu uczniów i koordynatora.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.zgzm.pl/cos-dla-gimnazjalistow/   oraz u p. Iwony Olszak-Biniek  i p. Eweliny Róg.

Uczniów naszej szkoły prosimy o dostarczanie prac do wyżej wymienionych nauczycieli do dnia 26 kwietnia 2017 r.

„Motyl jaki jest (nie) każdy wie”

R E G U L A M I N K O N K UR S U F O T O G RA F IC ZN E G O
„Motyl jaki jest (nie) każdy wie”
w ramach projektu
„BARWNY ŚWIAT MOTYLI INSPIRACJĄ DO KREATYWNEGO RECYKLINGU”
Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu


Organizator konkursu:
§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu.
2. Konkurs jest realizowany w ramach zwycięskiego projektu „BARWNY ŚWIAT MOTYLI
INSPIRACJĄ DO KREATYWNEGO RECYKLINGU” VII edycji programu grantowego na
realizację projektów ekologicznych, organizowanej przez GAZ-SYSTEM S.A.

Cel konkursu
§ 2
Celem konkursu jest:
- popularyzacja wiedzy oraz uwrażliwianie uczniów na temat ochrony fauny i flory Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony motyli;
- popularyzacja fotografii wśród uczniów;
- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Przedmiot konkursu
§ 3
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia należy wykonać w naturalnych siedliskach zwierząt objętych ochroną prawną.
3. Zdjęcia powinny przedstawiać wybrany gatunek motyla.
4. Podczas wykonywania zdjęć należy pamiętać aby nie ucierpiało żadne zwierzę i siedlisko
roślin.

Uczestnicy konkursu
§ 4
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.
3. Dla uczestników konkursu wymagana jest zgoda na udział w konkursie i podpis
rodziców albo opiekunów prawnych, który należy złożyć na załączniku nr 3.

Zasady udziału w konkursie
§ 5
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Fotografie powinny posiadać jednego autora.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografie.
5. Ze szkoły, która w terminie prześle kartę uczestnictwa w konkursie może wpłynąć
nieograniczona liczba prac.
Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu
ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław
www.gim29.wroc.pl
tel./fax 71 798 67 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2
6. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkoły organizatora konkursu tj. Gimnazjum
nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu
7. Prace prosimy opisać z tyłu zdjęcia według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko
autora, wiek, nazwa szkoły”.
8. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail)
9. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można
uzyskać na blogu internetowym projektu „NAUKOWA PAJĘCZYNA WSPÓŁPRACY” pod
adresem: http://n-pajeczyna-w.blogspot.com/
10. Fotografie wywołane na papierze formatu A4 wraz z płytą DVD na której umieszczona
zostanie wersja elektroniczna zdjęć należy przesłać lub dostarczyć do siedziby
organizatora konkursu:
Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu
ul. Kraińskiego 1; 50-153 Wrocław
11. Zgłoszenie prac na konkurs oraz podpisanie załącznika nr 2 uważane będzie za
akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.
883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora konkursu
Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu.
12. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§ 6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym
pracom nagrody i wyróżnienia.
3. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

Terminarz
§ 7
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie blogu
internetowego projektu „NAUKOWA PAJĘCZYNA WSPÓŁPRACY” pod adresem:
http://n-pajeczyna-w.blogspot.com/
2. Do 28.04.2017 należy przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa (załącznik nr 1) do
organizatora Konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Prace konkursowe wraz z podpisanymi załącznikami (złącznik nr 2 oraz załącznik nr 3)
należy składać do 22.05.2017r. (włącznie) w siedzibie organizatora tj. Gimnazjum nr
29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu ul. Kraińskiego 1; 50-153 Wrocław.
4. Przy pracach wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
5. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 12-14.06.2017r.
7. W konkursie fotograficznym „Motyl jaki jest (nie) każdy wie” przewidziano atrakcyjne
nagrody, również dla opiekuna najlepszej pracy.
8. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas finału
projektu „BARWNY ŚWIAT MOTYLI INSPIRACJĄ DO KREATYWNEGO RECYKLINGU”.
9. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu
podsumowującym projekt „BARWNY ŚWIAT MOTYLI INSPIRACJĄ DO KREATYWNEGO
RECYKLINGU”.

§ 8
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Jury.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Robert Królikowski.

IV Powiatowy Multimedialny Konkurs Językowy

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

zaprasza do wzięcia udziału w  

IV Powiatowym Multimedialnym Konkursie Językowym:

Funny news – Nouvelles amusantes - Komische Infos – Noticias divertidas

 

 

REGULAMIN
IV Powiatowego Multimedialnego Konkursu Językowego:
Funny news – Nouvelles amusantes - Komische Infos – Noticias divertidas

Organizator
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach , ul. Targowa 1 59-100 Polkowice; tel. 76 746 15 70 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , konsultant językowy: Wiesław Ksenycz.

Cele Konkursu
Uatrakcyjnienie nauki języków obcych, wykorzystanie umiejętności językowych w praktyce, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz pracy zespołowej.

Adresaci Konkursu
Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się zespoły uczniów (3-5 osób) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z jednej szkoły mogą być zgłoszone maksymalnie trzy zespoły uczniów. Szkoły organizują eliminacje we własnym zakresie.

Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest nagranie krótkiego (maksymalnie 10 minut) filmu w języku angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim, w którym uczniowie przedstawiają zabawne wiadomości. Uczestnicy dostarczają film na płycie CD/DVD (minimalna rozdzielczość 720x576, rozszerzenie wmv) lub/i na pendrivie oraz kartę zgłoszeniową i krótki opis zadań wykonanych przez poszczególnych członków zespołu w języku polskim. Uczniowie mogą również załączyć przygotowany scenariusz, jednak nie jest to warunek konieczny.

Kategorie
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjalna

Kryteria oceny
Ocenie Jury Konkursu podlegają:
jakość języka ( poprawność i wymowa)
pomysłowość i poczucie humoru
spójność
technika
współpraca w zespole
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, telefon 76 746 15 70 faks 76 746 15 71, www.polkowice.edu.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Etapy Konkursu
Konkurs przeprowadzony jest na etapie powiatowym. Płyty wraz z opisem pracy zespołowej (załącznik 2) należy złożyć w PODM w Polkowicach do dnia 15 maja 2017.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach (www.polkowice.edu.pl) do dnia 23 maja 2017. Najlepsze zespoły w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzone na Gali Laureatów.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Beata Auguścik.

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Dyrekcja 

Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie 

zaprasza

uczniów gimnajów do udziału 

w KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

 

Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. o godz. 9

Zgłoszenia zespołów nalezy złożyc do 20 kwietnia 2017 r. 

Regukamin konkursu:

  1. Każe Gimnazjum może być reprezentoane przez trzech uczestników.
  2. Konkurs jest rywalizajcą indywidualną.
  3. Forma pisemna z zakresy widomości krajoznawczych (elementy geografii, polityki, kultury) dotyczących krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg, Lichenstein).
  4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim z wyłączeniem nazw własnych, które pozostają w formach używanych w języku niemieckim.
  5. Test trwa 45 minut.
  6. Wyniki zostaną podane po przerwie. 
  7. Laureaci otrzymają, oprócz nagród rzeczowych, dodatkowe punkty przy przyjęciu do jednej ze szkół Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego, ul. Wita Stwosza 3a w Głogowie.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Magdalena Dobosz.

„Pozytywnie o podatkach”

Zespół programu „Finansoaktywni”

zaprasza do udziału w konkursie 

„Pozytywnie o podatkach”

 

"Chcielibyśmy także serdecznie zaprosić Państwa wraz z uczniami do wzięcia udziału w naszym Konkursie! Do wygrania są atrakcyjne nagrody – dwudniowa wycieczka do Warszawy dla 10 najlepszych zespołów, głośniki bluetooth dla każdego z uczniów, a dla nauczycieli – dyski zewnętrzne i eleganckie pióra. Atrakcją dla zwycięzców będą także warsztaty filmowe z Youtuberem „Ziemniakiem”.

Zadaniem konkursowym dla uczniów jest nagranie filmu „Pozytywnie o podatkach”.
Jego forma może być dowolna. Może to być, np. sonda, reportaż, wywiad, news telewizyjny.
Regulamin jest dostępny na stronie www.finansoaktywni.pl a instruktaż podpowiadający jak zrobić video przygotowany przez Youtubera znajdą Państwo w otrzymanym zestawie.

Pracę można zgłosić do konkursu poprzez formularz:

https://finansoaktywni.pl/formularz-zgloszeniowy/

Przypominamy, że termin zgłoszenia prac do konkursu mija 30 kwietnia br.!

Zadbajmy wspólnie o edukację finansową młodego pokolenia i kształtujmy razem postawę uczciwości podatkowej – tak istotną we współczesnym społeczeństwie."

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Edyta Kocaj.