Konkursy

A- A A+

Czy baterie są jak bakterie?

Dlaczego baterie są jak bakterie

Program upowszechniania wiedzy
na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami
pt. "Czy baterie są jak bakterie?"

 

 1. Konkurs w kategorii: „Adept” skierowany jest do młodzieży uczęszczającejdo szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których Opiekun poprzez wypełniony i odesłany do siedziby Organizatora formularz zgłoszeniowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wyrazi zainteresowanie uczestnictwem w Konkursie.
 2. Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego (do 5 minut) filmu reklamowego, który w sposób zabawny, a jednocześnie edukacyjny będzie promował prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.
 3. Przy realizacji filmu reklamowego dopuszcza się wykorzystanie elementów: teledysku, parodii scen filmowych/reklamowych, krótkich spotów telewizyjnych, tańca, muzyki, narracji itp.
 4. Konkurs odbywa się w podkategorii grupowej. Jedna grupa uczestników składa się z 5 osób.
 5. Powstałe w wyniku konkursu materiały audio – wizualne posłużą do organizacji akcji promocyjnej, organizowanej na szczeblu lokalnym. Sposób, miejsce i charakter organizowanej akcji są dowolne. Dopuszcza się upublicznienie materiałów na stronach internetowych szkoły lub innych instytucji, organizację publicznych prelekcji i wiele innych.
 6. Po przeprowadzonej akcji Opiekun klasy zobowiązuje się do przesłania opracowanych materiałów (w wersji elektronicznej) oraz udokumentowania przeprowadzonej akcji w postaci nadesłanego podpisanego sprawozdania z akcji (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz (w zależności od charakteru akcji) załączonej na nośniku CD/DVD fotorelacji (do 15 zdjęć).
 7. Jeden nauczyciel/wychowawca może być opiekunem maksymalnie dwóch pięcioosobowych grup.
 8. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych i prac konkursowych: 30 października 2015r. 

Więcej infromacji można uzyskać na stronie internetowej http://www.klimatdladzieci.pl/ w zakładce BA(K)TERIE, kategoria Adept. 

Proszę o zglaszanie się chętnych do wzięca udziału w konkursie do szkolnego koordynatora Pani Eweliny Róg.

Konkursy organizowane przez Polkowickie Centrum Animacji w roku szkolnym 2015/2016

PCA

Polkowickie Centrum Animacji w Polkowicach informuje o konkursach dla dzieci i młodzieży 

 • grudzień: XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski "Srebrna Muza"
 • grudzień/styczeń: XVVIII Dolnośląski Konkurs Plasktyczny "Tradycją Dyktowane"
 • marzec/kwiecień: XXVIII Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny "Pisanka-Kraszanka"
 • kwiecień: XX Przegląd Teatru Jednego Aktora "Humor i satyra w poezji i prozie"
 • kwiecień: XX Przegląd Teatralny "Kurtyna"

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów oraz regulaminy zostaną dostarczone w późniejszym terminie.

Zachęcamy uczniów do uczestnictwa.

UWAGA! Konkurs na Instagrama

instagram

 1. Zrób zdjęcie, które będzie nawiązywać do akcji „GimCOOLtura. Dzień dobry – znamy się” i wstaw na Instagrama z odpowiednimi znacznikami (#GimCOOLtura , #JPII)
 2. Zachęcaj znajomych do „polubienia zdjęcia i dodawania komentarzy z hasłem odpowiadającym akcji.
 3. Wygrywa ta osoba, która doda najbardziej kreatywne zdjęcie i uzbiera najwięcej „polubień” oraz komentarzy!

Czekają wspaniałe nagrody oraz bony na nieprzygotowania z różnych przedmiotów.

Zapraszamy!
Klasa IIIF

Konkurs na Plakat

kula korneli

Regulamin gminnego konkursu na
plakat z hasłem propagującym dbałość o czyste
powietrze w Polkowicach

 1. Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach.
 2. Cele konkursu:
  - uświadomienie uczniom zagrożeń środowiska najbliższego otoczenia,
  - propagowanie wiedzy na temat ochrony środowiska,
  - kształtowanie postaw proekologicznych
  - tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu z hasłem przewodnim propagującym dbałość o czyste powietrze w Polkowicach (technika dowolna, format A3).praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza.
 4. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa” 9 października 2015r. (Ogrody „Miedzianka”).
 6. Termin składania prac konkursowych: 29- 30 września 2015 r. - do nauczycieli biologii lub plastyki
 7. Osoba odpowiedzialna: Iwona Olszak- Biniek (nauczyciel biologii), sala 203.

ZAPRASZAMY

Turniej gier komputerowych

fifazawody