Konkursy

A- A A+

Gminny Konkurs Plastyczny

drzewoRegulamin gminnego konkursu plastycznego
„Tajemnicze drzewo”
pod patronatem Burmistrza Polkowic
oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich
Urzędu Gminy w Polkowicach

                              

 1. Cele konkursu:

- zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym codziennym życiu;

- propagowanie wiedzy na temat ochrony drzew;

- uświadomienie uczniom konieczności dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze;

- kształtowanie postaw proekologicznych;

- tworzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.

 1. Uczestnicy:

- Kategoria I - Uczniowie klas I- III szkół podstawowych z Gminy Polkowice,                                                                                                   

- Kategoria II - Uczniowie klas IV– VI szkół podstawowych z Gminy Polkowice,

- Kategoria III - Uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych z Gminy Polkowice.

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z poniższymi wskazówkami.
 1. Wskazówki: technika dowolna (nie używamy plasteliny, wyrobów spożywczych, itp.) praca płaska, format A3 |(dla klas IV- VII i gimnazjum) lub format A4 (dla klas I-III).
 1. Praca konkursowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas „Gminnego Święta Drzewa”
 1. Organizator konkursu: nauczyciel biologii - Iwona Olszak-Biniek (sala 203- ul. Ociosowa 3).
 1. Regulamin konkursu zostanie rozesłany do szkół 18 września 2017 r.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Konkurs na komiks ekonomiczny

KONKURS NA KOMIKS EKONOMICZNY - IX edycja 2017

 

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:

Korzyści z migracji dla gospodarki;
Materiał pomocniczy nr 1
„Unia możliwości” - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
Materiał pomocniczy nr 2
„Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
Materiał pomocniczy nr 3
„Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.
Materiał pomocniczy nr 4
Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy. Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

„Nauczanie ekonomii w szybko zmieniającym się świecie staje się misją, przed jaką stają zarówno nauczyciele, jak i organizacje pozarządowe. Jestem przekonany, że komiksy ekonomiczne jako przystępna i łatwa w odbiorze forma przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekonomicznej oraz obywatelskiej młodych Polaków. Konkurs organizowany przez FOR oprócz misji edukacyjnej pozwala zaprezentować swoje umiejętności przed wybitnymi postaciami świata rysunku oraz przedstawić swoją twórczość szerokiemu gronu publiczności w antologii komiksowej.”

- Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy oraz przedstawiciele organizatorów.

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną w każdej kategorii).

Posiedzenie jury odbędzie się w połowie października w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem listopada (dokładna data podana zostanie w późniejszym terminie), a wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, Wtedy też laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody.

Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych, drukowanych w nakładzie kilkunastu tysięcy sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Do antologii komiksowych zostaną dołączone płyty CD, zawierające scenariusze lekcji dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Regulamin konkursu, materiały pomocnicze oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w plikach do pobrania poniżej lub na www.komiksy-ekonomiczne.pl

Poprzednie edycje konkursu:

W zakładce KOMIKSY na stronie www.komiksy-ekonomiczne.pl dostępne są prace nagrodzone
w poprzednich edycjach konkursu, a w zakładce SCENARIUSZE LEKCJI - scenariusze przygotowane
na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy
z ekonomistami FOR. Poprzez specjalny formularz (https://for.org.pl/pl/projekty/projekty-edukacyjne/komiksy-ekonomiczne/viii-edycja-konkursu-na-komiks-ekonomiczny-2016) nauczyciele mogą bezpłatnie zamówić antologie komiksowe i płyty CD z poprzedniej edycji.

W poprzednich ośmiu edycjach wzięło udział ogółem 1051 osób, przyznano prawie 250 nagród o łącznej wartości ponad 200 tys. PLN.

Chwyć za kartkę jeszcze dziś, narysuj komiks i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! Do wygrania nawet 5000 PLN!

 

Więcej szczegółów: https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017 .

 

 

"Tajemnica przyjaźni"

Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Malarstwa

pt. "Tajemnica przyjaźni"

 

Pan Hasan Hasanov - Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce zaprasza do wzięci udziały w Międzynarodowym Dziecięcym Konkursie Malarstwa pt. "Tajemnica przyjaźni", współorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Republiki Azerbejdżanu. 

Tematem tegorocznej edycji są "Zwyczaje i tradycje mojego kraju". 

Więcej o konkursie: https://cea-art.pl/messages/konkurs_plastyczny.pdf 

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Małgorzata Wacińska. 

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL STANISŁAWA STASZICA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL STANISŁAWA STASZICA - KONKURSYAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” zapraszają uczniów do udziału w konkursach:

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Robert Królikowski.

SEGREGUJĘ ŚMIECI

Ministerstwo Środowiska

zaprasza do wzięcia udziału

w KONKURSIE NA PLAKAT I HASŁO PROMUJĄCE ŚMIECI

 

Żeby wziąć udział należy:

 • wymyślić hasło promujące segregację odpadów, 
 • przygotować plakat ilustrujący wymyślone hasło, 
 • przesłać skan lub zdjęcie pracy oraz formularz zgłoszeniowy.

W konkursie przewidziano nagrody:

 • I miejsce - tablet, 
 • wyróżnienia - smartwatche.

 

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Ewelina Róg.