A- A A+

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

 

 ponadgimnazjalne

 

REKRUTACJA

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZAJLNYCH

 

KROK I

Wybierz szkołę ponadgimnazjalną

– oferty szkół na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl

KROK II

Od 1 do 20 czerwca 2018 r.

– złóż wniosek do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

Wnioski składamy elektronicznie przez stronę www.dolnoslaskie.edu.com.pl

KROK III

Od 22 do 26 czerwca 2018

– uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

KROK IV

13 lipca 2018 r.

– sprawdź podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

KROK V

Uzupełnij wymaganą przez szkołę ponadgimnazjalną dokumentację

– świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, fotografie, kartę zdrowia, badania lekarza medycyny pracy (dotyczy szkoły branżowej i technikum).

KROK VI

26 lipca 2018 r. – sprawdź listę osób przyjętych do wybranej przez Ciebie szkoły.

Szczegóły dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziesz

w n/w dokumentach:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych (…)

 

Zarządzenie Nr 23/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 roku

W sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych(…)

 

Poradnik - jak pomóc dziecku wybrać szkołę PORADNIK