A- A A+

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz terminarz rekrutacji
zostały określone zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/projekt.pdf

Zarządzeniem nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zal/11540.pdf

 ponadgimnazjalne

 

WAŻNE TERMINY

od 25 do 29 kwietnia 2016 r.

SZKOLNY TYDZIEŃ PLANOWANIA KARIERY

 

7 maja 2016 r. godz. 10.00 – 13.00

TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

organizowane przez Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

 

17 maja 2016 r. godz. 17.00 sala 205

SPOTKANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III

 nt „WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ”

 

od 1 do 23 czerwca 2016 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONAGIMNAZJLANEJ

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 30 czerwca 2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponagimnazjalnej.

do 15 lipca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 19 lipca 2016 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły.