Dla rodziców

A- A A+

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Informacje Rady Rodziców w przygotowniu.

 

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika


Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

Towarzystwem ubezpieczeniowym - wybranym przez Radę Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach - jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Suma ubezpieczenia:

30.000 zł (od śmierci w skutek nw); 

23.000 zł (suma ubezpieczenia od uszczerbku na zdrowiu w skutek NW...tj. 230 zł  za 1% uszczerbku)

Składka roczna: 50 zł

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 wrzesnia 2018 r.