SZCZĘSLIWY NUMEREK

Od poniedziałku 19 października rusza SZCZĘSLIWY NUMEREK. Losowany każdego dnia o poranku jest prezentowany na Tablicy SU – nad zastępstwami. Przypominamy regulamin.

Regulamin Szczęśliwego Numerka

 1. Szczęśliwy Numerek jest losowany przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
 2. Wynik losowania prezentowany jest każdego dnia rano na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego.
 3. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.
 4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
  - odpowiedzi ustnej na ocenę,
  - z pisania niezapowiedzianej kartkówki.
  Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
  - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
  - wykonywania prac domowych, z których uczeń może być oceniony,
  - aktywnego udziału w lekcji.
 6. Przywilej Szczęśliwego Numerka traci uczeń, który z danych zajęć lekcyjnych ma na semestr ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany lub ma obniżoną ocenę z zachowania.