Lekcja w przyrodzie

W Polsce mamy 25 gatunków nietoperzy i wszystkie są owadożerne. Dąb Chrobry z Piotrowic liczy około 750-800 lat, ale w Polsce jest jeszcze jedno starsze drzewo - cis z Henrykowa.

To niektóre z ciekawostek opowiadanych przez pana Lucjana Zawadzkiego przewodnika w czasie LEKCJI W PRZYRODZIE. W poniedziałek 5 października klasy 1e oraz 1f były na zajęciach przyrodniczych w Piotrowicach i Wilkocinie.

Rozpoznawaliśmy gatunki drzew, przyglądaliśmy się mrówkom oraz nietoperzom, ale znalazł się również czas na zwiedzanie z latarkami bunkrów poradzieckich oraz ognisko w zaprzyjaźnionym gospodarstwie.

eagle