"Sprzątanie Świata - Polska 2015"

W tegorocznym „Sprzątaniu Świata”, które odbyło się w piątek 25 września uczestniczyły dwie klasy pierwsze: I C i I B z nauczycielami Paniami: Moniką Szybalską, Amelią Grodecką i Iwoną Olszak-Biniek. Celem przedsięwzięcia było budowanie świadomości ekologicznej uczestników i dołączenie się do akcji ogólnopolskiej.

Sprzątaliśmy las w okolicy Straży Pożarnej z takich odpadów, jak: makulatura, szkło, metal, plastik, szmaty, itp. Efektem pracy było uzbieranie ponad 20 worków śmieci, odpadów i nieczystości, a tym samym posprzątanie części terenów rekreacyjnych miasta.

Akcja była możliwa do przeprowadzenia dzięki współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu Gminy Polkowice, który zaopatrzył uczestników w foliowe worki i jednorazowe rękawice.

Emilia Dziedziulo, Natalia Bartków klasa Ic