W 1938 roku Karol Wojtyła zakończył naukę w Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity, po czym bez egzaminów wstępnych, do czego upoważniło go celujące świadectwo maturalne, po czym rozpoczął studia polonistyczne na wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam kontynuował swoją rozpoczętą w szkole przygodę z teatrem i literaturą. Na pierwszym roku studiów wstąpił do działającej na Uniwersytecie grupy literackiej, gdzie zadebiutował 15 października 1938 roku na wieczorze literackim. Zapisał się także na zajęcia teatralne i do "Studia 39", które wystawiło na obchodach Dni Krakowa w czerwcu 1939 cieszącą się ogromną popularnością wśród publiczności baśń komediowa "Kawaler Księżycowy" Niżyńskiego na motywach krakowskiej legendy o czarnoksiężniku Twardowski.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W listopadzie '39 Gestapo aresztowało polskich profesorów, Karol Wojtyła musiał więc przerwać studia. Pisze "Hioba", poemat wg. Starego Testamentu. Przez 4 lata, od października 1940 do sierpnia 1944 roku pracował jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku i w Fabryce Sody "Solvay", unikając w ten sposób wywózki na roboty do Niemiec. Nie zaprzestał również działalności literackiej i teatralnej. Potajemnie, w prywatnych domach, razem ze swoim przyjacielem Juliuszem Kydryńskim, organizowali koncerty, deklamacje i naukę języków obcych. Zaczęli również wystawiać tajne spektakle - wkrótce też powstał Teatr Rapsodyczny pod dyrekcją Mieczysława Kotlarczyka, który do końca okupacji zdążył wystawić 10 utworów, m.in. "Króla Ducha" Słowackiego, "Hymny" Kasprowicza i "Pana Tadeusza" Mickiewicza.

Po raz pierwszy o wstąpieniu do seminarium duchownego Karol Wojtyła pomyślał w roku 1941, kiedy umarł jego ojciec. W październiku 1942 roku wstąpił do tajnego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej i na również tajny Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z powodu prześladowań, jakimi Niemcy nękali polskich księży, przez pierwsze dwa lata studiów zmuszony był ukrywać swoje powołanie, szczególnie po "czarnej niedzieli" 6 sierpnia 1944 roku, kiedy Gestapo aresztowało prawie siedem tysięcy duchownych. Mieszkał na Tynieckiej 10.

Opracowała Aneta Gromadzka

Powrót