Papież wydał następujące książki:

Jako Karol Wojtyła:

 • Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze
 • Miłość i odpowiedzialność
 • Osoba i czyn
 • Znak, któremu sprzeciwiać się będą
 • Zagadnienie podmiotu moralności
 • Elementarz etyczny
 • Aby Chrystus się nami posługiwał

Jako Jan Paweł II:

 • Przekroczyć próg nadziei
 • Tryptyk rzymski (poemat) - Dzieło Jana Pawła II Tryptyk Rzymski składa się z trzech części. Pierwsza, Strumień, jest zamyśleniem nad pięknem a zarazem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej, Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Autor kontynuuje swą refleksję medytując tajemnicę stworzenia ukazaną przez Michała Anioła. Zamykająca trzecia część, Wzgórze w krainie Moria, jest historią Abrahama ofiarującego swego syna Izaaka.
 • Dar i Tajemnica - Autobiograficzna książka Ojca Świętego, napisana w pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
 • Wstańcie, chodźmy
 • Pamięć i tożsamość - Impulsem do jej powstania były rozmowy, jakie w 1993 roku przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner , założyciele Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tematem książki jest właśnie człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, wreszcie szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Papież zastanawia się nad takimi pojęciami jak "naród", "ojczyzna", "Europa", zwracając uwagę m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny (tradycja jagiellońska, opór przeciwko nawracaniu siłą, orędzie św. Faustyny o miłosierdziu Bożym itp.). Jednocześnie ukazuje perspektywę, z której na historię poszczególnych narodów i cywilizacji można patrzeć jako na historię zbawienia.

Obraz pochodzi z serwisu www.merlin.com.pl

Obraz pochodzi z serwisu www.petlaczasu.pl

Obraz pochodzi z serwisu www.mateusz.pl

Opracował Łukasz Zarzecki

Powrót