VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbywała się pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4).
Odbywała się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2002. W tym czasie papież odwiedził Kraków, Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską.
Głównym celem tej czterodniowej wizyty było poświecenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, w którym spoczywają szczątki św. Faustyny Kowalskiej. Była ona wielką apostołką Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymka ta ze względu na tematykę kultu Bożego Miłosierdzia miała charakter uniwersalny i budziła duże zainteresowanie całego świata, jak żadna z dotychczasowych. W uroczystościach z udziałem Ojca Świętego uczestniczyło 3,5 mln osób. Najwięcej wiernych wzięło udział w Mszy św. beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach - 2,5 mln.

"Chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu" - powiedział papież. "Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat" - apelował Jan Paweł II.

Program pielgrzymki:
Piątek, 16 sierpnia
• 18:15 Kraków-Balice: przylot Ojca Świętego
Sobota, 17 sierpnia
• 10:00 Msza św. i poświęcenie sanktuarium w Łagiewnikach
• 13:30 spotkanie ze środowiskiem akademickim w kampusie PAT
• spotkanie Ojca Świętego z władzami RP w pałacu arcybiskupim w Krakowie
o 18:00 spotkanie z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim
o 18:30 spotkanie z premierem Leszkiem Millerem
Niedziela, 18 sierpnia
• 10:00 Msza św. na krakowskich Błoniach
• 13:00 obiad z biskupami polskimi
• 18:00 prywatne nawiedzenie katedry na Wawelu
• 19:00 prywatne nawiedzenie grobu rodziny na Cmentarzu Rakowickim
Poniedziałek, 19 sierpnia
• 10:30 Msza w Kalwarii Zebrzydowskiej
• 13:00 obiad z franciszkanami
• 15:53 przelot nad Wadowicami
• 16:17 przelot nad Tatrami
• 16.50 wizyta w klasztorze oo. kamedułów na krakowskich Bielanach
• 18:30 Kraków-Balice: ceremonia pożegnania
• 19:28 odlot do Rzymu


Wiadomości zostały zaczerpnięte ze stron:
http://andrzej.kai.pl/ekai/papiez2002/?smid=2974
http://www.opoka.org.pl/pielgrzymka2002/
http://papiez.wiara.pl/index.php?option=content&task=view&id=35
www.wikipedia.pl
Stronę przygotował Darek Far

Powrót