16 - 23 czerwca 1983 r.

Druga pielgrzymka papieża do Polski odbyła się  w trudnych warunkach, trwał wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Przyjazdu Papieża spodziewano się już 1982 w sierpniu w związku z 600-lecia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Papież chciał  każdą chwilę spędzać z ludźmi. Spotkał się z profesorami KUL, dawnymi współpracownikami, z robotnikami, uczonymi, studentami, a nawet z chórem Akademii Teologii Katolickiej i wszędzie witały go tłumy.

Papież w swoich słowach uczy, porozumienia i poszanowania praw człowieka, przypomina, że "prawda jest pierwszym i podstawowym warunkiem odnowy społecznej". Przekaz telewizyjny z mszy jest ostro cenzurowany, ale dzięki prasie i radiu przesłanie Ojca Świętego dociera również poza granice Polski

TRASA:
16-18 czerwca - Warszawa (przylot)
18 czerwca - Niepokalanów
19 czerwca - Częstochowa
20 czerwca - Poznań, Katowice
21 czerwca - Wrocław, Góra Św. Anny
22 czerwca - Kraków, Mistrzejowice
23 czerwca - Tatry, Dolina Chochołowska
23 czerwca - Karków - Balice (pożegnanie)

Warszawa
16–17 czerwca

Na lotnisku wita papieża, prof. Henryk Jabłoński. Po ucałowaniu ojczystej ziemi papież mówi: "Uważam, że powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów Polski. (...) Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!".

Niepokalanów
18 czerwca

W sanktuarium założonym przez Maksymiliana Kolbego papież poświęca homilię męczennikowi Oświęcimia, (którego kanonizował w 1982 r.): "(...) w tej śmierci objawiło się zarazem duchowe zwycięstwo nad śmiercią podobne do tego, jakie miało miejsce na Kalwarii. A więc: nie «poniósł śmierć», ale «oddał życie» — za brata. W tym jest moralne zwycięstwo nad śmiercią".

Częstochowa
18–19 czerwca

Papież celebruje mszę św. na Jasnej Górze. W czasie homilii padają słowa, które wywołują największe oburzenie władz: "Tu, na Jasnej Górze (...) W jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę też opierała się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości, wyrażane w tych słowach: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie - Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie! Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha - naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć!"

Poznań
20 czerwca

Beatyfikacja matki Urszuli Ledóchowskiej, założycielki zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Katowice
20 czerwca

Nabożeństwo do Matki Bożej Piekarskiej, patronki Śląska. W kazaniu, adresowanym szczególnie do robotników, papież nawiązuje do wydarzeń z sierpnia 1980 roku.

Częstochowa
20–21 czerwca

Nawiązując do słów Apelu Jasnogórskiego, papież zwraca się do młodzieży: "Co to znaczy »czuwam«? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali".

Wrocław
21 czerwca

W homilii podczas mszy św. połączonej z koronacją figury Matki Bożej Śnieżnej papież mówi: "Istnieje (...) nierozerwalna więź między prawdą i miłością a całą ludzką moralnością i kulturą. Można z pewnością stwierdzić, że tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć jako człowiek i rozwijać się jako człowiek".

Góra Świętej Anny
21 czerwca

Papież odprawia nieszpory maryjne.

Kraków
22–23 czerwca

Podczas mszy św. na Błoniach krakowskich Jan Paweł II ogłasza błogosławionymi dwóch Polaków: karmelitę o. Rafała Kalinowskiego i założyciela zakonu albertynów, opiekuna ubogich Adama Chmielowskiego (Brata Alberta).

Opracował Paweł Żelem

Powrót