A- A A+

Przegląd Teatralny "Kurtyna"

Metafora26 marca 2015 roku, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru, odbył się XIX Przegląd Teatralny "Kurtyna". Organizatorem konkursu jest Polkowickie Centrum Animacji.

W kategorii gimnazja wystąpiły dwa zespoły i otrzymały równorzędne wyróżnienia. Nasza grupa teatralna "Metafora" została wyróżniona za inscenizację i grę aktorską.