A- A A+

Wyniki etapu szkolnego konkursu historycznego

losy-logo7 listopada 2012 roku odbył się etap szkolny XVIII edycji Konkursu "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej".

Edycja rozgrywana w roku szkolnym 2012-2013 obejmuje okres walk o Niepodległość i granice Rzeczpospolitej w latach 1887-1922. Tematyka zamyka się w datach, z których: Rok 1887 - to opublikowanie przez płk Zygmunta Miłkowskiego (ps. Tomasz Teodor Jeż) broszury "Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym" oraz utworzenie z jego inicjatywy Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego. Były to pierwsze po klęsce Powstania Styczniowego próby sformułowania nowej koncepcji walki o niepodległość Polski. Rok 1922 - to ukształtowanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej, przyłączenie Wileńszczyzny i części Górnego Śląska do Polski. Między tymi datami zawierają się różnorodne formy organizowania się i działania społeczeństwa polskiego, jego walki o zachowanie ducha narodowego, przygotowania do walki o Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego w latach 1914-1921, który przywrócił Polskę Polakom, wyrąbał mieczem granice, a w 1920 roku uchronił Polskę i Europę przed sowieckim totalitaryzmem.

Wyniki etapu szkolnego konkursu historycznego

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczpospolitej"

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Liczba uzyskanych punktów z testu

1

Laszczyński Kacper

III A

33

2

Gaj Patryk

III C

32

3

Więcław Paweł

III E

31

4

Dziedziulo Kamila

III E

30

5

Krawiec Katarzyna

III E

30

6

Watral Andrzej

III F

29

7

Żelawski Tomasz

III E

28

8

Wallis Adam

III C

24

9

Kuźma Piotr

III E

23

10

Kołodyński Piotr

III E

22

11

Korsak Oliwer

II F

20

12

Pawłowski Marek

III C

20

13

Wadas Adrian

II F

19

14

Gadomski Piotr

II C

18

15

Stępień Krzysztof

II C

18

16

Bzik Andrzej

II F

14

Wyciąg z regulaminu konkursu:

"Szkolne komisje oceniają prace uczniów i na podstawie osiągniętych wyników kwalifikują trzech uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia".

Suma punktów do zdobycia: 38

70% - 27 pkt.

Etap rejonowy odbędzie się 12 grudnia 2012 roku w miejscu wyznaczonym przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

II etap

- wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 1795 – 1918 określone w podstawie
programowej,

- zagadnienia z historii Polski w latach 1795 – 1918 wykraczające poza podstawę programową,

- wiedzę dotyczącą oręża polskiego w latach 1795–1918.