A- A A+

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpiecznym Internecie

9 lutego 2015 r. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się III Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpiecznym Internecie. Uczestniczyło w nim 18 uczniów z klas pierwszych (po trzech z każdej klasy). Konkurs miał formę komputerowego testu wyboru, który uczniowie rozwiązywali indywidualnie, a łączna punktacja osób z jednej klasy decydowała o wynikach zespołowych.

Konkurs Wiedzy o Bezpiecznym InternecieKonkurs Wiedzy o Bezpiecznym Internecie

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:
– I miejsce – Kacper Bartosiński (1d)
– II miejsce – Bartosz Pytlak (1b)
– III miejsce – Katarzyna Nieroda (1f)

W punktacji zespołowej najlepsza okazała się klasa Ia. II miejsce zajęła klasa Ib, a III miejsce – klasa Id.
Wręczenie dyplomów najlepszym klasom oraz dyplomów i nagród najlepszym uczniom odbędzie się podczas Gali Laureatów w czerwcu 2015 r.