A- A A+

"Mistrz Języka Angielskiego"

angielski1Dnia 4.06.2014r. odbył się szkolny konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego – "Mistrz Języka Angielskiego" dla klas I-III gimnazjum.
Konkurs sprawdzał umiejętności:
• rozumienia ze słuchu
• znajomości środków językowych
• tworzenia wypowiedzi pisemnej na określony temat.
Maksymalna ilość punktów wynosiła 57.

Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie:

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Pkt

Nauczyciel - opiekun

I

Oskar Baszak

III G

50

Beata Auguścik

II

Gabriela Walczak

III F

49

Dariusz Olejniczak

III

Jakub Kida

III D

44

Karolina Gołdyn

Serdecznie gratulujemy!