A- A A+

Finał Naukowego Maratonu z Języka Angielskiego dla klas I i II

29.05.2014 odbył się II etap Naukowego Maratonu z Języka Angielskiego dla klas I i II.
Polegał on na rozwiązaniu:

 • drużynowo zadań sprawdzających umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem i stosowania funkcji i środków językowych,
 • indywidualnie zadań sprawdzających znajomość środków językowych (gramatyki i słownictwa).

Po zsumowaniu punktów uzyskanych drużynowo i indywidualnie do indywidualnego finału ustnego zakwalifikowali się:

 1. Dawid Komarnicki kl. IIf
 2. Aleksandra Kordek kl. IIb
 3. Michał Przygoda kl. IIf
 4. Izabela Sznerch kl. IIf
 5. Maciej Goryczko kl. IIc
 6. Michał Mroczko kl. Ie
 7. Bartosz Zarecki kl. Ie
 8. Jakub Małgowski kl. Ie
 9. Alicja Gawron kl. Ie
 10. Natalia Dudziak kl. If

Dn. 05.06.2014 odbył się ustny finał „Naukowego Maratonu z Języka Angielskiego" dla klas I i II.
Polegał on na:

 • przygotowaniu dialogu na wylosowany temat (w parach),
 • zaprezentowaniu spontanicznych reakcji językowych wg wylosowanych wskazówek (indywidualnie),
 • przygotowaniu wypowiedzi ustnej na wylosowany temat (indywidualnie).

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za wszystkie 3 zadania wynosiła 48.

Po zsumowaniu punktów za wszystkie zadania wyniki „Maratonu" są następujące:

KLASY I

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia

klasa

Pkt

Nauczyciel - opiekun

I

Małgowski Jakub

IE

44p.

Joanna Dydak

II

Zarecki Bartosz

IE

42p.

Joanna Dydak

III

Dudziak Natalia

IF

36p.

Joanna Dydak

KLASY II

Miejsce

Nazwisko i imię ucznia

klasa

Pkt

Nauczyciel - opiekun

I

Goryczko Maciej

IIC

44p.

Dariusz Olejniczak

II

Kordek Aleksandra

IIB

43p.

Dariusz Olejniczak

III

Przygoda Michał

IIF

42p.

Dariusz Olejniczak

Gratulujemy!
Nauczyciele języka angielskiego