A- A A+

Konkurs Praw Człowieka

Każdy człowiek ma prawo życia bezpieczeństwa i wolności. 16 maja 2014 r. odbył się w Chocianowie VI MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA, którego hasło przewodnie brzmiało: „Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia, i wyznania" - 30 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorami konkursu byli: Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz Powiat Polkowicki.

Konkurs wymagał wielokierunkowego przygotowania, ponieważ składał się czterech etapów: sprawdzano wiedzę ogólną o prawach człowieka, uczestnicy musieli przygotować plakat poświęcony postaci i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Członkowie drużyny musi ukazać i odgadnąć w kalamburach konkretne artykuły z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Konferencja prasowa stanowiąca ostatni etap wymagała ogromnego opanowania, znajomości problemów państw europejskich, wykazania się retoryką i prakseologią.

II miejsce zajęła drużyna w składzie:

  • Dominika Kapusta, kl. III c
  • Marta Sawińska, z klasy II c
  • Pola Sydorów, z klasy II b

eagle