A- A A+

Wyniki I Powiatowego Multimedialnego Konkursu Językowego

16 maja 2014 roku rozstrzygnięto wyniki I Powiatowego Multimedialnego Konkursu Językowego:

My town - Ma ville - Meine Stadt– Moй горoд

Zadaniem uczniów było przygotowanie filmu o Polkowicach w wybranym języku obcym. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali 2 filmy: w języku angielskim i języku rosyjskim.

I miejsce zajęli uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach koła języka rosyjskiego:

Dawid Ryłko, kl. III d
Dawid Rybski, kl. III d
Kinga Ryglicka, kl. I c
Klaudia Kowalik, kl. I c
Joanna Florian, kl. I c

Opiekunem grupy jest pani Izabela Flisiewicz.

Wyróżnienie otrzymała grupa, która przygotowała film w języku angielskim:

Dominika Kapusta kl. III c
Maciej Urbańczyk kl. III c
Amadeusz Narewski, kl. III c
Jakub Botuszyn, kl. III c

Opiekunem grupy jest pani Jolanta Baran.