A- A A+

Polkowicki Festiwal Ziemi

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach było współorganizatorem dwóch imprez w ramach Polkowickiego Festiwalu Ziemi: Turnieju Ekologicznego dla szkół gimnazjalnych i EKOBIEGU dla gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. W organizacji brały udział panie: Janina Robak, Jolanta Wrzos, Agata Twardziak-Jazienicka, Ewelina Róg. W turnieju, który odbył się 28.04.2014 r. nasza drużyna w składzie: zajęła I miejsce.

Dużo zabawy dostarczył uczniom EKOBIEG, w czasie którego drużyny z mapką pokonywały trasę biegu i w pięciu wyznaczonych punktach rozwiązywały różnorodne zadania. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością drzew, wyszukać i narysować gatunki zwierząt, napisać wiersz o lesie, ułożyć rebus o zagrożeniach lasu wykazać się celnością w rzutach szyszką do celu, prawidłowo segregować śmieci. Naszą szkołę reprezentowały 3 drużyny z klasy I f, dwie z nich w rywalizacji zajęły II i III miejsce. Uczniowie dostali dyplomy i maskotki. Pogoda dopisała i wszyscy uznali imprezę za bardzo udaną.