A- A A+

Energia alternatywna - możliwości czy ograniczenia?

Pani dyrektor Elżbieta Kich-Wiśniewska wręczyła nagrody uczniom wyróżnionym w projekcie „Energia alternatywna - możliwości czy ograniczenia?"

W kategorii - makieta:
- Krzysztof Stępień z klasy II C
- Dominika Kapusta z klasy II C
- Katarzyna Wacińska z klasy II E
- Mateusz Dudka z klasy II B
W kategorii - plakat:
- Eryk Gruszczyński z klasy II C
- Anna Habraszka klasy II E
- Karolina Kazimierczak klasy II E
Wyróżnienie za kreatywny udział w projekcie:
- Paulina Pleszka z klasy II G

Gratulujemy.