A- A A+

Kotwica w Polkowicach

Tematyka morska jest Krzyśkowi z "Bulwersa" bardzo bliska. Hasło przewodnie konkursu brzmiało: Morze to woda, ludzie i wiatr. Za wywiad pt.  Aleś, bracie, wybrał los...  Krzysztof Stępień (II c) zdobył  III miejsce w  XII Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim o Laur Słupskich Kotwic. W ten właśnie sposób Brązowa Kotwica przywędrowała do Polkowic.

Radość to wielka dla redakcji "Bulwersa" i całej szkoły!

Redakcja