A- A A+

Wyniki Szkolnego konkursu na logo promujące bezpieczeństwo w Sieci

11 lutego 2013 r. jury w składzie: Anna Bajon, Robert Królikowski i Piotr Zaraś oceniło 14 prac wykonanych przez 13 uczniów na Szkolny konkurs na logo promujące bezpieczeństwo w Sieci. W wyniku ożywionej dyskusji postanowiono wyróżnić trzy prace:
nagroda główna została przyznana Dariuszowi Rystwejowi (1c),
a wyróżnienia przypadły Kamili Dziedziulo (3e) i  Dawidowi Ryłko (2d).

Dariusz Rystwej (1c) Dawid Ryłko (2d)

Kamila Dziedziulo (3e)

13 lutego odbyło się uroczyste posumowanie konkursu. Wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody wręczyła pani Elżbieta Kich-Wiśniewska, dyrektor Gimnazjum.

Praca Dariusza Rystweja (główna nagroda) Praca Dawida Ryłko (wyróżnienie) Praca Kamili Dziedziulo (wyróżnienie)