Wróć do kontaktów
Stołówka Szkolna

 
 
Kategoria:Agendy
Emailintendent@gim1.polkowice.pl

Pokój nr 124 - budynek administracyjny
Telefon kontaktowy: 76 845 65 15;
wewn. Kierownik 224; intendent 225

 1. Obiady wydawane są w godzinach
  od 12.15 – 14.40.
 2. Odpłatność za obiady pobierana jest w pierwszej dekadzie miesiąca.
 3. Dokładny termin jest podany pierwszego dnia miesiąca na tablicy ogłoszeń.
 4. Cena jednego obiadu – 3,50 zł.
 5. Nieprzestrzeganie terminu zapłaty jest powodem do skreślenia z listy stołujących się.
 6. W razie nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić rezygnację z obiadu do godziny 8.30 w danym dniu.
 7. Kasa czynna od 12.15 – 14.40, przerwa od 13.45 – 14.15.
 8. Nieobecność w jednym miesiącu odpisywana jest w następnym, np. nieobecności we wrześniu odliczane będą w październiku.
 9. W razie całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy o kontakt osobisty z kierowniczką stołówki.
 10. Z obiadów może korzystać każdy uczeń naszej szkoły.


Twoje Imię


Twój Telefon


Twój Mail


Preferencje kontaktu


Tytuł wiadomości


Tekst


Proszę, Wprowadź kod