[Rozmiar: 95773 bajtów]

Poczta elektroniczna

Zestawienie zasad dotyczących korzystania z poczty elektronicznej
(e-mail), jednej z najczęściej wykorzystywanych usług sieciowych
na świecie.

Najpierw pomyśl, potem działaj

Pamiętaj - wysłanego maila nie można już zawrócić. Zatem zanim cokolwiek wyślesz w świat - pomyśl. Jeśli to co chcesz wysłać jest częścią jakiegoś sporu, w którym bierzesz właśnie aktywnie udział - pomyśl dwa razy a potem pomyśl jeszcze raz. Jeśli to spór toczony publicznie - powtórz całą procedurę jeszcze raz.

Nie toppostuj

Odpowiadając na maila zawsze pisz pod cytowanym fragmentem.

Nie spamuj

Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź innych informacji do odbiorców, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taka korespondencję. Takie masowe wysyłanie listów często przynosi efekt odwrotny od zamierzonego a do tego jest sprzeczne z aktualnie obowiązującym prawem.

Tnij cytaty i cytuj poprawnie.

Odpowiadając na wiadomość nigdy nie cytuj jej w całej okazałości, chyba że jest to absolutnie niezbędne (z reguły nie jest). Gdy cytujesz słowa przedmówcy, odpowiadaj pod każdym akapitem z osobna - cytuj tylko te fragmenty, do których się odnosisz.

Nadawaj temat wiadomościom

Wysyłając wiadomość, pamiętaj aby nadać jej sensowny temat. Najlepiej aby dotyczył właściwej treści wiadomości.Temat „Od Krzyśka” lub „Pytanie” nie należy do tej kategorii.

Nie pisz maili w HTML-u

Nie pisz maili w HTML-u. Pisz swoje listy w czystym formacie tekstowym, a nie w HTML-u.

Nie pisz maila w temacie

Nigdy nie pisz treści maila w polu przeznaczonym na jego temat. Pole „Temat” jak sama nazwa wskazuje służy do umieszczenia tematu wiadomości. Treść należy umieścić w miejscu na treść przeznaczonym.

Używaj poprawnie skonstruowanej sygnatury

Twój podpis (sygnatura) nie powinien przekraczać 4 linii tekstu, po nie więcej niż 80 znaków w każdej. Pamiętaj również aby, o ile nie robi tego automatycznie Twój program pocztowy, umieścić na początku sygnatury tzw. delimiter, czyli sekwencję znaków oznaczającą koniec listu a początek sygnatury.

Używaj pola BCC/UDW

Gdy rozsyłasz wiadomości do grupy odbiorców, staraj się korzystać z pola „BCC” (lub „UDW” - „Ukryte do Wiadomości”), gdyż nie każdy musi sobie życzyć by jego adres e-mail został ujawniony pozostałym Twoim adresatom.

Wysyłaj załączniki z głową

Jeśli chcesz załączyć do maila jakiś plik, upewnij się że odbiorca się go spodziewa oraz ze rozmiar takiego załącznika nie jest zbyt duży. Jeśli to możliwe, kompresuj załączniki.

NIE KRZYCZ

Unikaj pisania całego tekstu wielkimi literami, gdyż jest to powszechnie traktowane jak użycie podniesionego głosu. Po prostu NIE WRZESZCZ na innych - to i tak nie działa.

Używaj poprawnego kodowania znaków

Pamiętaj o używaniu i deklarowaniu (przez poprawne skonfigurowanie swojego programu pocztowego) języka lub zestawu znaków właściwego dla danego języka.

Nie kalecz języka

Pisząc w danym języku, staraj się nie robić błędów ortograficznych czy gramatycznych. Używaj narzędzi sprawdzających pisownię, jeśli tylko są dostępne.

Piotr Kałmuczak, Dominik Jastrzębski, Piotr Jankowiak || 2012