[Rozmiar: 224044 bajtów] [Rozmiar: 2240 bajtów] [Rozmiar: 2431 bajtów] [Rozmiar: 2502 bajtów] [Rozmiar: 2987 bajtów] [Rozmiar: 1001 bajtów] Grupy
[Rozmiar: 1302 bajtów]
W obozie naukowym, który odby³ siê po raz kolejny w naszej szkole uczestniczy³o 29 wspania³ych uczniów
oraz 3 nauczycielki: Jolanta Wrzos, Iwona Olszak i Iwona Marchlewska.
Pozdro dla Pani Marchlewskiej ;-)