[Rozmiar: 224044 bajtów] [Rozmiar: 2240 bajtów] [Rozmiar: 2431 bajtów] [Rozmiar: 2502 bajtów] [Rozmiar: 2987 bajtów] [Rozmiar: 1001 bajtów] Grupy
Grupy:


Ekolodzy:

Zadanie - wyjaśnić znaczenie określenia Czarny Trójkąt i jego wpływ na lasy Sudetów.

Biolodzy:

Zadanie - wyjaśnić co oznacza i jakiej akcji dotyczy nazwa Land Art i Bioblitz.

Hydrolodzy:

Zadanie - scharakteryzować sieć wodną Gór Izerskich, musieli także zebrać informacje o wodach mineralnych wykorzystywanych w Górach Izerskich i ich składzie chemicznym. Hydrolodzy mieli też za zadanie ocenić przydatność wód mineralnych ze względów zdrowotnych dla różnych grup ludzi.

Ekoenergetycy:

Zadanie - zaobserwować źródła energii i wyjaśnić dlaczego utworzono Park Ciemnego Nieba w Górach Izerskich.

Turyści:

Zadanie - dokonać charakterystyki geograficznej Gór Izerskich, podziału według wybranych kategorii i zaprezentować atrakcje turystyczne Gór Izerskich.

Dziennikarze:

Zadanie - przedstawić sprawozdanie z przebiegu każdego dnia na obozie w formie Teleexpresu wieczornego i dokumentacje prac na obozie.