[Rozmiar: 224044 bajtów] [Rozmiar: 2240 bajtów] [Rozmiar: 2431 bajtów] [Rozmiar: 2502 bajtów] [Rozmiar: 2987 bajtów] [Rozmiar: 1001 bajtów] Grupy
Ciekawostki:Wyniki wywiadu przeprowadzonego przez Wojciecha Jania.
(tytu³ wykresu to zadane pytanie)

[Rozmiar: 17424 bajtów]

[Rozmiar: 17424 bajtów]

[Rozmiar: 17424 bajtów]