Loteria Klasy 2f

Klasa 2f p. Agnieszki Wierzyckiej Zorganizowała loterię fantową której dochód przeznaczony jest na po korycie za obiady dla najuborzszych uczniów w naszej szkoły. Podczas zbierania fantów serdecznie i otwarcie Polkowiczan zaskoczył wynik tej akcji ok 900 zł

Miodzik