Europejskie Targi Turystyczne 2005
MENU
Strona Główna
Wylosowane kraje
Zaproszenia
Plakaty
Stoiska
Laureaci
23 marca w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach odbył się finał międzyprzedmiotowego projektu edukacyjnego "Europejskie Targi Turystyczne 2005".
Celem projektu było poznanie przez uczniów klas drugich specyfiki narodowej, symboli, zwyczajów, walorów turystycznych, historii, kultury i gospodarki krajów europejskich.
W ramach zaplanowanych zadań uczniowie na wszystkich przedmiotach podejmowali różnorodne działania, efektem których były m.in. plakaty, zaproszenia, mapki, wykresy, foldery, gazetki, informatory w języku obcym, stroje i inne elementy kultury danego kraju.
Wszystko rozpoczęło się w styczniu od transmitowanego na żywo przez radiowęzeł losowania kraju europejskiego przez przedstawicieli klas drugich. Następnie zgodnie z ustalonym harmonogramem trwała realizacja zadań projektu.
Efekty pracy uczniów na wszystkich przedmiotach miały być zaprezentowane na imprezie finałowej - Europejskich Targach Turystycznych w dniu 23.03.2005 r. Na sali gimnastycznej reprezentacja każdego kraju przygotowała stoisko z różnorodnymi materiałami reklamującymi atrakcje i ciekawostki związane z danym krajem. Pani Dyrektor Elżbieta Kich - Wiśniewski dokonała uroczystego otwarcia Targów przecinając symboliczną wstęgę. Rozpoczęła się prezentacja krajów i głosowanie przez osoby zwiedzające. Zwyciężyły te klasy, które poprzez głosowanie zachęciły największa liczbę osób do odwiedzenia reprezentowanego kraju.
W rywalizacji najlepsze okazały się klasy:

I miejsce klasa II h - Czechy
II miejsce klasa II g - Grecja
III miejsce klasa IIa  - Niemcy i klasa II d Słowacja


W trakcie realizacji projektu drugoklasiści doskonalili różnorodne umiejętności, m.in. korzystania z różnorodnych źródeł informacji, gromadzenia, interpretowania i prezentowania zdobytej wiedzy, redagowania różnych form wypowiedzi, planowania pracy, współdziałania w zespole.
Cele projektu zostały osiągnięte i oprócz nauki dostarczyły młodzieży okazji do dobrej zabawy.
Tydzień Europejski 2001    Tydzień Europejski 2002    Tydzień Europejski 2003    Tydzień Europejski 2004

Powrót do Archiwum