OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY
1. Cele konkursu:

- pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania
- rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych regionu
- dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań, prezentacji CD itp.

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej (grupy 2-4 osobowe).

3. Prace mogą mieć formę:

- pisemną (o formacie A4)
- multimedialną (film, prezentacje na CD, strony internetowe)

4. Prace powinny zawierać elementy własnej autorskiej oceny obserwowanych zjawisk; unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących opracowań.

5. TEMATYKA KONKURSU:

- Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska
- Dzieje mojej rodziny, tradycje, zwyczaje
- Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci
- Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju
- Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne
- Nasza szkoła, historia i tradycja SKKT-PTTK w mojej szkole - Moja ojcowizna - jej miejsce w Polsce i Europie
- Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju

6. Komisja oceniająca prace brać będzie pod uwagę:

- zawartość merytoryczną opracowania (np. wiedzę krajoznawczą, historyczną, geograficzną, etnograficzną); - poziom literacki i wyraz artystyczny pracy (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, stronę edytorską)

7. Prace należy składać do p. Edyty Kocaj (do sali 19) lub swojego nauczyciela języka polskiego lub informatyki do 23 XII 2004r.

Powrót do Archiwum