Ogólnopolski Konkurs Kartek Świątecznych

Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej organizuje Ogólnopolski Konkurs Kartek Świątecznych. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i ogólnopolskiego. W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Kartki świąteczne powinny odzwierciedlać prawdę historyczną i autentyczną symbolikę związaną ze świętami Bożego Narodzenia. Prace konkursowe muszą być wykonywane przez uczniów w obecności nauczyciela, aby rozproszyć wątpliwości co do ich autorstwa. Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów, takich jak np. ClipArty. Do etapu ogólnopolskiego konkursu przechodzą projekty kartek świątecznych, które znalazły się w pierwszej trójce etapu szkolnego. Dyskietki z kartkami należy przynosić do dnia 14.12.2002 r. do pana Roberta Królikowskiego.
Pełny tekst regulaminu znajduje się na stronie: http://www.snti.pl/20102002.html

Adrian Koszewar i Wojtek Chorążykiewicz (kl 1L)

Powrót do Archiwum